Tài liệu tổ chức sự kiện

Tài liệu tổ chức sự kiện ngày càng có vai trò quan trọng đóng góp một phần vào sự thành công của tổ chức sự kiện nói chung và khâu nội dung tổ chức sự kiện nói riêng.

>>  Công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội PTC Vina

>> Tổ chức sự kiện tại Bắc Ninh

Tổ chức sự kiện đóng góp lớn cho việc quảng bá và tiếp thị, đưa tổ chức/ doanh nghiệp được nhiều khách hàng biết đến, tăng doanh số cho doanh nghiệp cũng như đưa thương hiệu đến với người tiêu dùng. Do vậy, muốn công tác tổ chức sự kiện được thành công thì tài liệu tổ chức sự kiện phải đáp ứng được điều đó.

Tài liệu tổ chức sự kiện gồm có

Một là bảng tiến độ. Bảng tiến độ liệt kê chi tiết các hạng mục công việc có liên quan trong đó xác định các mốc thời điểm thực hiện từng phần việc, khối lượng công việc, những người có trách nhiệm thực hiện. Được thiết kế theo cột và thể hiện rõ ràng từng mục thứ tự phần việc phải làm.

Hai là bản kế hoạch chương trình tổ chức sự kiện. Kế hoạch tổ chức sự kiện sẽ được xây dựng chi tiết từng công việc từ khâu chuẩn bị, khâu thực hiện, khâu kết thúc đáp ứng yêu cầu mà doanh nghiệp/ tổ chức đưa ra nhằm đạt được mục tiêu. Trong bản kế hoạch chương trình sẽ chi tiết từ nhân lực, vật lực và tài chính sao cho cân đối cả về thời gian, tiền bạc và con người. Doanh nghiệp tổ chức thông qua bản kế hoạch có thể nắm được và quản lý được công tác tổ chức sự kiện.

Ba là bản nội dung thông tin mà doanh nghiệp/ tổ chức muốn thông qua tổ chức sự kiện đem đến tới khách hàng. Có thể là thông tin về sản phẩm, những ưu điểm cũng như những điểm đặc biệt về sản phẩm so với các sản phẩm khác trên thị trường. Có thể là thông tin về các dịch vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ mang lại những giá trị vô hình như thế nào. Có thể là những chia sẻ hiểu biết, sự giải trí, những bài học,…

 

Bốn là các giấy tờ liên quan tới các thủ tục hành chính pháp lý như giấy phép tiến hành sự kiện, giấy phép về an ninh, vệ sinh và môi trường, giấy phép về việc xem xét nội dung sự kiện, giấy phép khác cho công việc tổ chức sự kiện,…

Tổ chức sự kiện là một phương thức đưa doanh nghiệp/ tổ chức đến gần với khách hàng/ công chúng và không thể phủ nhận những giá trị vô hình mà tổ chức sự kiện mang đến cho sự phát triển này. Tài liệu tổ chức sự kiện có vai trò không nhỏ cho sự thành công này và dĩ nhiên nếu tài liệu tổ chức sự kiện đầy đủ chi tiết sẽ giúp đạt được những mục tiêu đề ra.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*